klasycznie_czy_z_ulatwieniami.jpg

Zdobywanie pionowej ściany to prosty cel, które nie wymaga żadnych kodeksów ani skomplikowanych zasad. Jednak z drugiej strony, historia tego sportu pokazuje, że wspinanie się można podzielić na wiele kategorii a samych wspinających się przyporządkować do licznych grup.

Jednym z podstawowych podziałów jest ten na wspinaczkę klasyczną i wspinaczkę techniką sztucznych ułatwień. Na czym to polega? Klasyczne zdobywanie ściany oznacza to, że do poruszania się używamy jedynie nóg oraz rąk.

Sprzęt jest zredukowany do minimum i jest wykorzystywany jedynie w celach asekuracyjnych. Choć w skrajnych przypadkach nie używa się sprzętu w ogóle – ta metoda jest jednak bliższa sportom ekstremalnym, niż tradycyjnej wspinaczce.

Technika sztucznych ułatwień dopuszcza więcej możliwości. Do wznoszenia się na kolejne metry nad poziomem morza używać można dodatkowe sprzętu, który ułatwia dojście w trudne do zdobycia rejony.

Sprzęt służący do asekuracji również musi się tutaj pojawić.