Jeśli chcesz uprawiać wspinaczkę, musisz nastawić się na regularne treningi. Nawet jeśli poznasz już wszystkie tajniki zdobywania ściany, wciąż konieczne

Dalej